Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP
Wymiana karty na token
Wniosek o certyfikat
Unieważnij certyfikat
Odblokowanie kodu PIN nośnika
Odzyskanie kluczy do deszyfrowania
Aktywacja usługi
Instalacja certyfikatów Signet
Instrukcje
Repozytorium
Kontakt
Witamy na stronie usługi Bezpieczna Poczta TP
Usługa "Bezpieczna Poczta TP" została uruchomiona w OPL w 2001 roku i działa w ramach Centrum Certyfikacji Signet - struktury wewnętrznej OPL nadzorowanej przez Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Systemów Teleinformatycznych. Jej pierwotnym celem było zabezpieczenie korespondencji elektronicznej pomiędzy pracownikami OPL (stąd nazwa "Bezpieczna Poczta"), lecz wraz z rozwojem potrzeb dotyczących bezpieczeństwa oraz możliwości wykorzystania certyfikatów były dodawane nowe funkcjonalności.

Obecnie certyfikaty dostarczane w ramach usługi BPTP są używane przez zdecydowaną większość pracowników oraz partnerów OPL i są uniwersalnym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo komunikacji oraz silnego uwierzytelnienia użytkownika w OPL.

Aktualnie usługi wykorzystujące certyfikaty Bezpiecznej Poczty TP to:
 podpisywanie i/lub szyfrowanie korespondencji elektronicznej
 logowanie do stacji roboczej podłączonej do domeny korporacyjnej
 certyfikaty dla serwerów WWW (wewnętrznych)
 certyfikaty dla serwerów SSL (serwery aplikacyjne, pocztowe) i SSH
 silne uwierzytelnienie użytkownika do wewnętrznych serwerów WWW i SSL
 zdalny dostęp do sieci korporacyjnej (VPN)
 dostęp bezprzewodowy do sieci korporacyjnej (Wi-Fi)
 formalna akceptacja w wewnętrznych systemach obiegu dokumentów
 podpisywanie kodu w dystrybucji zaufanych aplikacji
© ORANGE POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.