Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP
poprzednia | główna

Repozytorium

Repozytorium to centralna baza danych certyfikatów oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem usługi Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP.

Certyfikat Głównego Urzędu

Signet - RootCA
Skrót certyfikatu SHA-1: 23:a0:61:c3:ed:f2:5a:e2:c6:a9:2c:6c:d5:0c:4b:51:ff:6d:33:0c
MD5: d0:84:97:a9:b5:d7:d5:85:f1:ea:16:46:2a:39:ce:cf
Pobierz Format DER Format PEM

Certyfikaty Urzędów końcowych

CA TELEKOMUNIKACJA POLSKA
Skrót certyfikatu SHA-1: f0:4d:02:3b:c7:79:98:8a:06:21:62:bc:5b:50:db:0d:9a:39:16:c9
MD5: 78:f0:5a:11:61:96:c7:25:78:6d:7e:da:c7:8f:5b:9b
Pobierz Format DER Format PEM

Certyfikaty urzędów w postaci ścieżki zaufania dla serwerów WWW

Dostęp do polityk certyfikacji :

Polityka certyfikacji Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP

Dostęp do list certyfikatów unieważnionych (CRL), wystawionych przez :

Urząd Signet - RootCA
http://www.bptp.lodz.telekomunikacja.pl/repozytorium/crl/rootca.crl
Urząd CA TELEKOMUNIKACJA POLSKA
http://www.bptp.lodz.telekomunikacja.pl/repozytorium/crl/catp.crl

Dostęp do wystawionych certyfikatów :

Wyszukiwanie certyfikatów dla usługi Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP

 

Copyright © ORANGE POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.