Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP
poprzednia | główna

Repozytorium

Repozytorium to centralna baza danych certyfikatów oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem usługi Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP.

Certyfikat Głównego Urzędu

Signet - RootCA
Skrót certyfikatu SHA-1: 23:a0:61:c3:ed:f2:5a:e2:c6:a9:2c:6c:d5:0c:4b:51:ff:6d:33:0c
SHA256: 0e:94:6d:a8:60:34:50:e0:cf:35:91:1f:73:c2:06:d1:82:6d:c2:
a9:53:01:a5:3c:1c:d9:d2:af:86:58:cf:cc
Pobierz Format DER Format PEM

Certyfikaty Urzędów końcowych

CA TELEKOMUNIKACJA POLSKA
Skrót certyfikatu SHA-1: 78:38:cc:9e:6e:b0:58:68:11:ce:eb:38:3b:c8:ee:92:a1:cb:f3:2f
SHA256: eb:fb:2e:19:68:69:ee:d2:0b:40:67:37:ec:fd:2b:56:c0:ae:e9:
41:9f:ba:4e:be:33:7a:f3:3e:0e:75:b1:40
Pobierz Format DER Format PEM

Certyfikaty urzędów w postaci ścieżki zaufania dla serwerów WWW

Dostęp do polityk certyfikacji :

Polityka certyfikacji Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP

Dostęp do list certyfikatów unieważnionych (CRL), wystawionych przez :

Urząd Signet - RootCA
http://www.bptp.lodz.telekomunikacja.pl/repozytorium/crl/rootca.crl
Urząd CA TELEKOMUNIKACJA POLSKA
http://www.bptp.lodz.telekomunikacja.pl/repozytorium/crl/catp.crl

Dostęp do wystawionych certyfikatów :

Wyszukiwanie certyfikatów dla usługi Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP

 

Copyright © ORANGE POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.